• Lai varētu atlasīt sēdvietas, ir jāatlasa biļetes