Vecuma ierobežojumi

U
Filma paredzēta visu vecumu skatītājiem.
7+
Filma paredzēta skatītājiem, kas sasnieguši vismaz 7 gadu vecumu. Filmā ir iekļautas ainas, kas var nobiedēt vai citādi negatīvi ietekmēt bērnus, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu.
12+
Filma paredzēta skatītājiem, kas sasnieguši vismaz 12 gadu vecumu. Filmā ir iekļautas vardarbīgas ainas un necenzēta leksika, kas var negatīvi ietekmēt bērnus, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu.
16+
Filma paredzēta skatītājiem, kas sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu. Filmā tiek lietota necenzēta leksika, var būt iekļautas vardarbīga, seksuāla rakstura un šausmu ainas, kas var negatīvi ietekmēt personas, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu.
18+
Filma paredzēta pilngadīgiem skatītājiem. Filmā tiek lietota necenzēta leksika, var būt iekļautas vardarbīga, seksuāla rakstura un šausmu ainas, kas var negatīvi ietekmēt personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Apmeklējot filmu ar šādu vecuma ierobežojumu, obligāti jāuzrāda personas vecumu apliecinošs dokuments.